Portalul :: Sindical

                 Acasa > AGENTIA NATIONALA DE INTEGRITATE( ANI) page 4
 Calitatea de membru al Plenului CES am dobandit-o in temeiul prevederilor art.13 din Legea nr. 109/1997 privind organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social,  legea aplicabila la acel moment, articol care stipuleaza ca:

 

,, (1) Consiliul Economic şi Social are o structură tripartită şi este compus dintr-un număr de 27 de membri, numiţi de partenerii sociali, după cum urmează:

a) 9 membri numiţi de Guvern;

b) 9 membri numiţi, de comun acord, de confederaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional;

c) 9 membri numiţi, de comun acord, de confederaţiile patronale reprezentative la nivel naţional.

(2) Sunt reprezentative, la nivel naţional, confederaţiile naţionale sindicale şi patronale care au dobândit această calitate potrivit Legii contractului colectiv de muncă ,,.

Or, dupa cum se poate constata si calitatea de de membru al Plenului CES nu putea fi dobandita decat de o persoana care reprezenta confederatiile sindicale la nivel national, subsemnatul detinad calitatea de Presedinte al C.S.D.R., confederatie sindicala reprezentativa la nivel national. Cum legea prevedea modul de constituire al Plenului CES cu reprezentanti ai confederatiile sindicale la nivel national, nu poate fi sustinuta, in opinia mea, existenta unei incompatibilitati intre functia de vicepresedinte al C.N.A.S cu functia de membru al Plenului CES, mai cu seama, asa cum am aratat mai sus, ca functia de Presedinte al C.S.D.R. nu este o functie publica sau de demnitate publica si nici macar asimilata acestora.

3. In ceea ce priveste calitatea mea de administrator la S.C. SIND ROMANIA S.R.L. si posibila incidenta a dispozitiilor art. 34 alin. 3 din H.G. nr. 972/2006 privind statutul C.N.A.S, dispozitii care stipuleaza ca: ,, constitue conflict de intrese detinerea de catre membrii Consiliului de Administratie al C.N.A.S. si al consililor de administratie ale caselor de asigurari, precum si de catre personalul angajat al acestor case de asigurari de parti sociale, actiuni sau interese la furnizori care stabilesc relatii contractuale cu casele de asigurari,, fac urmatoarele precizari:

- S.C. SIND ROMANIA S.R.L.este o societatea comerciala infiintata in anul 1992 de catre Confederatiile sindicale reprezentative la nivel national, in prezent avand ca asociati persoane juridice: C.N.S.L.R.-FRATIA, C.N.S. CARTEL ALFA, B.N.S., C.S.D.R..si A.N.C.C.S.R;

- fiecare Confederatie sindicala reprezentativa la nivel national are desemnat cate un administrator, impreuna formand un Consiliu de Administratie, subsemnatul fiind unul dintre membrii Consiliului de Administratie  ce a fost desemnat de catre Biroul Executiv al C.S.D.R.;

 

- S.C. SIND ROMANIA S.R.L. este o societatea comerciala care desfasoara preponderent activitati de turism social, beneficiarii serviciilor sale fiind in principal membrii de sindicat si beneficiarii Biletelor de Odihna si Tratament veniti prin C.N.P.P. Potrivit Legii nr.143/2003 acesta societatea comerciala este o societate de turism balnear care presteaza cumulat servicii de masa, cazare si tartament medical, procedurile medicale fiind decontate in baza contractelor incheiate de unitatile prestatoare cu casele judetene de asigurari de sanatate in limita bugetului aprobat anual;

 

- nu detin in nume personal parti sociale la aceasta societate, asociat fiind confederatia sindicala pe care o reprezint legal, neputandu-se retine ca in nume personal pot stabilii relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate judetene;

 

- activitatea hoteliera a fost externalizata catre 4 societatii comerciale, in urma reoarganizarii S.C. SIND ROMANIA S.R.L., incepand cu data de 15.04.2010, astfel, contractarea serviciilor cu casele judetene de asigurari se face de catre tertele societati comerciale. Deci S.C. SIND ROMANIA S.R.L nu mai este implicata in activitatea de contractare a serviciilor de tratament balnear;

- deciziile in Consiliului de Administratie al S.C. SIND ROMANIA S.R.L. se luau si se i-au numai in unanimitate, astfel, ca pana la data externalizarii activitaii hoteliere nu era posibil ca un singur administrator sa stabileasa realatii contractuale cu casele judetene de asigurari de sanatate;

 

- asa cum am mai aratat calitatea de vicepresedinte al Casei Nationale de Asigurari de sanatate si de vicepresedinte al Consiliului de Administratie al C.N.A.S. a incetat la data 25 mai 2011,in urma prezentarii demisiei mele din aceste functii, demisie inregistrata sub nr. 3659/25.05.2011;

 

- nu a existat si nu poate fi probata, in niciun fel, o situatie în care persoana mea a dat dovada de interese particulare sau personale care sa influenteze exercitarea obiectiva a functiei sau rolului pe care le-am detinut oficial in Consiliului de Administratie al S.C. SIND ROMANIA S.R.L.sau in calitate de vicepresedinte al Consiliului de Administratie al C.N.A.S.;

 

- calitatea de vicepresedinte al Casei Nationale de Asigurari de sanatate si de vicepresedinte al Consiliului de Administratie al C.N.A.S. nu puteau fi dobandite decat de o persoana care reprezenta confederatiile sindicale la nivel national, subsemnatul detinad calitatea de Presedinte al C.S.D.R., confederatie sindicala reprezentativa la nivel national, iar calitatea de administator la S.C. SIND ROMANIA S.R.L.am dobandit-o ca reprezentant legal al C.S.D.R. care are la randul ei calitatea de asociat in aceasta societate comerciala.

 

In sustinerea celor prezentate anexez, in copie, urmatoarele documente:

-          Adresa nr. 469/21.02.1012 a Consiliului Economic si Social;

-          Hotararea nt. 19/21.10.2008 a Consiliului de Administratie al CNAS;

-          Ordinul nr. 787/21.10.2008 al Presedintelui CNAS;

-          Acordul incheiat intre confederatiile sindicale reprezentative la nivel national;

-          Demisia mea din functia de vicepresedinte al CNAS inregistrata sub. Nr. NLD 3659/25.05.2011;

-          Adresa si dovada prin care depun la CNAS declaratiile de avere si interese pentru anul 2010;

-          Declaratia de avere si de interese depusa la CNAS sub nr. RDA 238/07.06.2011.

 

         23.02.2012        

                                                                                              Cu multa consideratie,

                                                                                                        IACOB BACIU