Portalul :: Sindical

                 Acasa > Norma metodologica a concediului meridian

Norma metodologica a concediului meridian

(1) Concediul paternal se acordă numai dacă titularul acestui drept are calitatea de salariat, indiferent de modul de organizare şi de finanţare a unităţii în care el îşi desfăşoară activitatea.
 
(2) Prin unitate, în sensul prevederilor alin. (1), se înţelege persoana juridică sau fizică, după caz, în beneficiul căreia prestează activitate salariatul asigurat în cadrul sistemului asigurărilor sociale de stat. 


Art. 4. -
(1) Indemnizaţia pentru concediul paternal plătit, egală cu salariul aferent zilelor lucrătoare respective, potrivit prevederilor art. 2 alin. (3) din lege, se calculează pe baza salariului brut realizat, incluzând sporurile şi adaosurile la salariul de bază. 
(2) Indemnizaţia prevăzută la alin. (1) se plăteşte din fondul de salarii al unităţii şi se include în veniturile impozabile ale salariatului. 

Art. 5. –

(1) În cazul în care tatăl copilului nou-născut satisface serviciul militar obligatoriu, el are dreptul la o permisie de 7 zile calendaristice, ce se acordă de unitatea militară în condiţiile prevăzute la art. 1 şi 2, care se aplică în mod corespunzător. 

(2) Permisia prevăzută la alin. (1) se acordă şi în cazul în care tatăl care satisface serviciul militar obligatoriu solicită acordarea acestei permisii în vederea recunoaşterii paternităţii, întocmită în condiţiile legii. 
(3) Permisia solicitată şi acordată va fi justificată, la întoarcere, cu certificatul de naştere al copilului, din care să rezulte calitatea de tată a militarului în situaţia în care declaraţia de recunoaştere a paternităţii s-a făcut simultan cu înregistrarea naşterii sau, după caz, numai pe baza declaraţiei de recunoaştere a paternităţii, dacă aceasta s-a făcut ulterior înregistrării naşterii copilului la serviciul de stare civilă. 


Art. 6. -
(1) Tatăl copilului nou-născut, care participă efectiv la îngrijirea acestuia, are dreptul la un concediu paternal plătit de 15 zile lucrătoare, prin majorarea duratei concediului paternal de 5 zile lucrătoare cu încă 10 zile lucrătoare, dacă a obţinut atestatul de absolvire a unui curs de puericultură. 
(2) Dreptul la majorarea duratei concediului paternal în condiţiile alin. (1) se acordă numai o singură dată, indiferent de numărul copiilor titularului. 


Art. 7. -
(1) Cursul de puericultură constă în prezentarea unor noţiuni elementare teoretice şi practice necesare în vederea îngrijirii copilului mic, în vederea participării efective a tatălui la îngrijirea propriului copil nou-născut. 
(2) Cursul de puericultură va fi ţinut de medicul de familie al tatălui, în perioada de sarcină a mamei sau după naşterea copilului. 
(3) În urma verificării noţiunilor dobândite medicul de familie va elibera atestatul de absolvire a cursului de puericultură. 
(4) În cazul în care tatăl are studii de specialitate (medic, asistent medical) nu mai este necesară absolvirea cursului de puericultură, ci numai obţinerea atestatului în condiţiile prevăzute la alin. (3). 
(5) Atestatul reprezintă actul doveditor prin care se constată însuşirea noţiunilor prevăzute la alin. (1) şi cuprinde, împreună cu această constatare, datele personale din cartea de identitate a tatălui, locul său de muncă, data eliberării, semnătura şi parafa medicului de familie. 


Art. 8. -
(1) Tatăl copilului nou-născut beneficiază de concediul de lăuzie neefectuat de mamă, în situaţia în care aceasta a decedat în timpul naşterii sau în perioada concediului de lăuzie. 
(2) Acordarea concediului de lăuzie neefectuat se face de conducerea unităţii la care tatăl îşi desfăşoară activitatea, la cerere, pe baza actelor doveditoare privind calitatea de tată al copilului nou-născut, precum şi a certificatului de deces al mamei şi, după caz, a certificatului de concendiu de lăuzie al mamei în situaţia în care acesteia i s-a eliberat un certificat de acest fel. 


Art. 9. -
(1) Pe perioada în care tatăl efectuează concediul de lăuzie neefectuat de mama decedată tatăl are dreptul la o indemnizaţie acordată de unitatea la care îşi desfăşoară activitatea. 
(2) Cuantumul indemnizaţiei prevăzute la alin. (1) se calculează, potrivit prevederilor legale, în funcţie de felul indemnizaţiei pentru care optează tatăl. 
(3) Indemnizaţia va fi plătită din fondul de salarii al unităţii în care tatăl îşi desfăşoară activitatea.