Portalul :: Sindical

                 Acasa > Regulament de utilizare al site-ului
 Regulament de utilizare al site-ului

 

1. Statutul Regulamentului de utilizare al site-ului http://portalulsindical.ro

 

    * 1.1. Prezentul Regulament de utilizare al site-ului http://portalulsindical.ro (anterior si in continuare – Regulament) este conceput de catre Administratia site-ului si stabileste conditiile de utilizare si dezvoltare ale site-ului,  precum si drepturile si obligatiile Utilizatorului si Administratiei. Regulile se aplica si in legatura cu interesele si drepturile persoanelor terte, drepturi si interese care pot, in consecinta,  fi afectate  de catre actiunile Utilizatorului.

    * 1.2. Prezentul Regulament  constituie  acord legal obligatoriu intre Utilizator si Adminstratia Site-ului, obiectul caruia este format din serviciile prestate de catre Administratie Utilizatorului (in continuare – Servicii).  In afara de reglementarile prezentului Regulament, acordului dintre Utilizator si Administratia Site-ului i se aplica si alte documente speciale care reglementeaza prestarea de anumite servicii ale Site-ului si continute in sectiunile corespunzatoare ale Site-ului.

    * 1.3. Utilizatorul este obligat sa ia la cunostinta continutul prezentului Regulament anterior folosirii serviciilor  Site-ului. Folosirea de catre Utilizator a serviciilor site-ului, constituie accept deplin si neconditionat al Regulamentului.

    * 1.4. Prezentul Regulament poate fi modificat si/sau completat de catre Administratia Site-ului  in mod unilateral, fara notificare prealabila. Prezentul Regulament este public si disponibil si poate fi accesat pe internet pe pagina: http://portalulsindical.ro/mypage_91_Regulament-de-utilizare-al-site-ului. Administratia Site-ului recomanda Utilizatorului sa verifice regulat conditiile prezentului Regulament pentru a fi la current cu modificarile si/sau completarile aduse. Folosirea in continuare a serviciilor Site-ului ulterior modificarilor si/sau completarilor aduse prezentului Regulament constituie adoptarea si acceptul Utilizatorului a modificarilor si/sau completarilor.

 

2. Statutul Site-ului http://portalulsindical.ro

 

    * 2.1. Site-ul http://portalulsindical.ro reprezinta o colectie de informatii si programe de calculator cuprinse in sistemul informational, oferind acces la astfel de informatii de pe adresa de Internet  http://portalulsindical.ro.

    * 2.2. Toate drepturile asupra Site-ului si de folosinta a adresei de retea (domeniu) http://portalulsindical.ro apartin Administratiei Site-ului. Administratia Site-ului va asigura accesul persoanelor interesate in conformitate cu Regulamentul si legislatia in vigoare.

    * 2.3. Prezentul Regulament stabileste conditiile  in conformitate cu care dreptul de a utiliza informatia si rezultatele activitatii intelectuale (inclusiv, dar nu se limiteaza, la opere literare, muzicale, audiovizuale si fonograme,  design grafic, opera fotografice si programe de calculator) in fiecare sectiune a site-ului , pot apartine Utilizatorilor Site-ului si altor persoane terte, create si/sau postate in mod independent pe site, fara participarea directa a Administratiei Site-ului.

    * 2.4. Site-ul nu garanteaza fiabilitatea rezultatelor.  Serviiciile  Site-ului se bazeaza pe informatii puse la dispozitie in mod public si gratuit.

    * 2.5. Toate serviciile furnizate in prezent, precum si orice dezvoltare ulterioara a serviciilor  sau adaugarea de noi servicii fac parte din obiectul prezentului Acord. Rezultatele testelor au caracter personal necomercial si sunt destinate exclusiv Utilizatorului. Adminsitratia Site-ului isi rezerva dreptul sa modifice in orice moment continutul Site-ului, lista serviciilor, sa modifice sau sa completeze scripturile folosite, software-ul si alte elemente utilizate sau depozitate pe Site, precum si orice aplicatii ale serverului, cu sau fara notificare prealabila.

 

3. Statutul Utilizatorului.

 

   * 3.1. Utilizatorii Site-ului sunt persoane fizice, care vizualizeaza Site-ul prin intermediul browser-ului web sau a altor programe speciale in conformitate cu regulile stabilite de prezentul Regulament, au varsta legala si capacitate juridica, in conformitate cu legislatia in vigoare care permite acceptarea prezentului Regulament (anterior si in continuare – Utilizator).

    * 3.2. Prin vizualizarea si folosirea serviciilor Site-ului, Utilizatorul este de acord cu prezentul Regulament si isi asuma drepturile si obligatiile specificate prin Regulament in legatura cu utilizarea si functionalitatea Site-ului. Utilizatorul primeste drepturi depline de folosire a serviciilor Site-ului cu conditia trimiterii unui mesaj de tip SMS continand un anumit text specificat la numarul scurt indicat. Pentru trimiterea SMS-ului, Utilizatorului ii pot fi retinute taxe suplimentare.

 

4. Obligatiile utilizatorului  http://portalulsindical.ro

 

    * 4.1. Cand utilizeaza serviciile Site-ului Utilizatorul este obligat:

       Sa respecte prevederile prezentului Regulament si ale altor documente ale Administratiei Site-ului.

       Sa informeze Administratia Site-ului cu privire la  orice acces neautorizat la serviciile Site-ului.

       Sa nu permita accesul altor Utilizatori la rezultatele utilizarii serviciilor Site-ului.

       Sa nu distribuie pe site sau prin intermediul site-ului informatii si/sau obiecte (inclusiv link-uri) care violeaza drepturile si interesele altor persoane.

       Anterior distribuirii informatiei si/sau obiectelor (inclusiv, dar nu limitat, imagini ale altor persoane, texte apartinand altor autori, inregistrari audio si/sau video) sa verifice legalitatea distribuirii lor.

       Sa pastreze secret si sa nu ofere spre folosinta altor Utilizatori si/sau persoanelor terte date personale, care i-au devenit cunoscute in urma comunicarii avute cu alti Utilizatori sau in urma folosirii in alt mod a serviciilor Site-ului (inclusiv adresa domiciliului, numar de telefon, adresa electronica, date de identitate, informatii bancare) si informatii despre viata personala a altor Utilizatori fara a avea acordul prealabil al persoanelor in cauza.

    * 4.2. In cazul in care apar indoieli cu privire asupra legalitatatii unor sau altor actiuni, inclusiv cu privire asupra plasarii informatiei sau utilizarii serviciilor Site-ului, Administratia Site-ului recomanda Utilizatorului sa se abtina de la punerea in aplicare a serviciilor.

    * 4.3. Utilizatorului ii este interzis ca prin utilizarea serviciilor Site-ului:

         4.3.1. Sa incarce, sa stocheze, sa publice, sa distribuie si sa ofere accesul sau sa utilizeze in orice mod informatii care:

            + Contin amenintari, insulte,  este defaimatoare, aduce atingere demnitatii sau notorietatii sau inalca viata privata a altor persoane;

            + Incalca drepturile minorilor;

            + Sunt vulgare sau obscene, contin limbaj obscene, contin imagini pornografice si texte sau scene de natura sexuala care implica minori;

            + Contin scene de violenta sau tratament inuman asupra animalelor;

            + Contin descrieri ale mijloacelor sau metodelor de sinucidere sau incitarea la comiterea sinuciderii;

            + Promoveaza si/sau instiga la ura si discriminare bazate pe rasa, religie, etnie, promoveaza fascismul sai ideologia superioritatii rasiale;

            + Contine material extremiste;

            + Promoveaza activitatea infractionala sau contine sfaturi, instructii sau directionari pentru savarsirea de infractiuni,

            + Contin informatii private, inclusiv, dar nu se limiteaza la informatii de stat, secrete comerciale, informatii cu caracter personal;

            + Contine publicitate sau promoveaza consumul de droguri, inclusiv “droguri digitale” (fisiere audio, care au un impact asupra creierului uman prin sincronizarea undelor cu sunetul), informatii despre distribuirea drogurilor, retete de fabricare ale drogurilor si sfaturi privind consumul acestora;

            + Informatii cu caracter fraudulos;

            + Informatii care incalca drepturile si interesele persoanelor fizice si juridice sau legislatia in vigoare.

        o 4.3.2. Ilegal, sa incarce, sa pastreze, sa publice, sa distribuie si sa ofere access au prin alte metode sa utilizeze proprietatea intelectuala a altor Utilizatori sau persoane terte;

        o 4.3.3. Sa se foloseasca de softuri pentru perturbarea  functionarii normale a Site-ului si serviciilor Site-ului;

        o 4.3.4. Sa incarce, sa pastreze, sa publice, sa distribui, sa ofere acces au prin alte metode sa foloseasca virusi, troieni sau alte softuri daunatoare;

        o 4.3.5. Sa foloseasca fara permisunea speciala a Administratiei Site-ului scripturi automate pentru a colecta informatii de pe Site si/sau interactiunea cu Site-ul si serviciile sale;

        o 4.3.6. Sa colecteze si sa prelucreze datele cu caracter personal ale altor Utilizatori;

        o 4.3.7. Sa incerce sa acceseze serviciile Site-ului altfel decat prin intermediul interfetei furnizate de catre Administratia Site-ului, cu exceptia cazului cand astfel de actiuni au fost autorizate direct in conformitate cu acordul separat al Administratiei Site-ului;

        o 4.3.8. Sa reproduca, sa copieze, sa vanda, sa realizeze actiuni comerciale si sa revanda serviciile Site-ului cu oaresce scopuri, cu exceptia cazului cand astfel de actiuni au fost autorizate direct in conformitate cu acordul separat al Administratiei Site-ului;

        o 4.3.9. Sa distribuie orice informatie care, potrivit opiniei Administratiei, nu este dezirabila, nu corespunde cu obiectivele crearii Site-ului, incalca interesele Utilizatorilor sau, din alte motive, nu este dezirabila pentru distribuirea acesteia prin intermediul Site-ului.

    * 4.4. Utilizatorul poarta raspundere pentru informatia pe care o distribuie pe Site, o comunica altor Utilizatori, si, de asemenea, pentru orice interactiune cu alti Utilizatori, care se realizeaza pe cont propriu.

    * 4.4. In cazul neacceptarii prevederilor prezentului Regulament, Utilizatorul este obligat sa innceteze a folosi serviciile Site-ului, notificand Administratia in modul prevazut PRIN INTERMEDIUL FORMULARULUI DE CONTACT.

 

5. Drepturile de proprietate intelectuala.

 

    * 5.1. Drepturi exclusive asupra Continutului de pe Site.

        o 5.1.1. Toate elementele postate pe Site, inclusiv elemente de design, text, grafice, ilustratii, video, scripturi, programe, muzica, sunte si alte elemente (toate aceste elemente formand Continutul), sunt supuse dreptului exclusiv al Administratiei, toate drepturile asupra Continutului fiind protejate.

        o 5.1.2. Cu exceptia cazurilor prevazute de prezentul Regulament, precum si de legislatie, niciun element al Continutului nu poate fi copiat (reprodus), prelucrat, distribuit, afisat, publicat, descarcat, transferat, vandut sau folosit in orice alt mod, in tot sau in parte, fara acordul prealabil al titularului dreptului de proprietate, cu exceptia cazului cand titularul dreptului si-a exprimat in mod explicit consimtamantul de folosinta libera a Continutlui de catre orice persoana.

        o 5.1.3. Utilizatorul, plasand pe Site Continutul care ii apartine in mod legal, ofera altor Utilizatori dreptul neexclusiv de utilizare prin vizualizare, redare (inclusiv copiere), prelucrare (inclusiv pentru imprimarea copiilor), precum si alte drepturi cu scop necomercial, de uz personal, cu exceptia cazurilor, cand o astfel de utilizare dauneaza sau poate dauna intereselor protejate de legislatie ale tirularului dreptului de proprietate.

        o 5.1.4. Folosirea Continutului de catre Utilizatori, accesul caruia a fost obtinut exclusiv pentru uzul personal, necomercial, este permisa cu conditia mentinerii semnelor de autor (drepturi de autor), mentinerea intacta a numelui autorului, mentinerea intacta a Continutului.

        o 5.1.5. In afara Continutului propriu-zis, Utilizatorul nu are dreptul sa incarce sau sa comunice prin orice alte metode (sa publice pe Site) Continutul altor site-uri, baze de date si alte rezultate ale unei activitati intelectuale fara a avea consimtamantul clar al titularului dreptului de proprietate.

        o 5.1.6. Orice utilizare a Site-ului sau a Continutului, in afara de cele permise de catre prezentul Regulament sau cele expres autorizate de catre titularul unui drept de proprietate unei astfel de utilizari, fara acordul scris prealabil este strict interzisa.

        o 5.1.7. Cu exceptia cazurilor expres prevazute de prezentul regulament, niciuna dintre prevederile sale nu pot fi considerate sau interpretate drept un transfer de drepturi exclusive asupra Continutului.

    * 5.2.Raspunderea juridica in cazul incalcarii drepturilor exclusive.

        o 5.2.1. Utilizatorul este personal responsabil pentru orice continut sau informatie pe care o incarca sau o comunica prin orice alte medote (o publica) pe Site sau prin intermediul Site-ului. Utilizatorul nu are dreptul sa incarce, sa transmita sau sa publice Continutul pe Site, daca nu are dreptul pentru o astfel de actiune, obtinut sau transmis catre el conform cu legislatia in vigoare.

        o 5.2.2. Administratia Site-ului poate, dar nu este obligata, sa navigheze pe Site pentru a detecta materiale cu continut interzis si poate sterge sau muta (fara notificare) orice continut sau utilizatori la discretia sa, pentru orice motiv sau fara motiv, inclusiv fara limitare de stergere sau distrugere a continutului, care, in opinia Administratiei, incalca prevederile prezentului Regulament, legislatia in vigoare si/sau incalca drepturi, producand pagube sau ameninta siguranta altor Utilizatori sau persoane terte.

        o 5.2.3. Plasand Continutul pe Site, Utilizatorul da dreptul Administratiei sa faca copie a acestui Continut, cu scopul de a simplifica si de a facilita editarea si stocarea Continutului Utilizatorului pe Site.

        o 5.2.4.Plasand Continutul pe Site, Utilizatorul transmite gratuit Administratiei dreptul NEEXCLUSIV de utilizare al Continutului prin copiere, interpretare publica, reproducere, prelucrare, traducere si distribuire conform obiectivelor  Site-ului, inclusiv pentru popularizare.  In aceste scopuri, Administratia poate face lucrari derivate sau sa adauge Continutul plasat de catre Utilizator in calitate de component in colectii relevante sau sa efectueze alte actiuni care servesc la realizarea acestor obiective.

        o 5.2.5. In cazul in care Utilizatorul indeparteaza Continutul plasat pe Site, drepturile mentionate la punctele 5.2.3. - 5.2.4. vor fi automat revocate, dar Administratia are dreptul sa pastreze copii ale Continutului pe perioada nedeterminata.

    * 5.3. Site-uri si Continutul persoanelor terte.

        o 5.3.1. Site-ul contine (sau poate contine) linkuri catre alte site-uri de pe Internet (site-uri terte), precum si articole, fotografii, ilustratii, imagini grafice, muzica, sunete, video, informatii, aplicatii, programe si alte Continuturi, aflate in proprietatea sau provenind de la o parte terta care sunt rezultatul unei activitati intelectuale si protejate conform legislatiei in vigoare.

        o 5.3.2. Site-urile terte si Continutul lor nu sunt verificate de catre Adminsitratie pentru conformitate cu unele sau alte cerinte (precizie, exhaustivitate, integritate etc). Administratia nu poarta raspundere pentru informatiile postate pe alte site-uri accesabile de catre Utilizator

Castiga 2000 RON ! - Cel mai interesant si bine ar